Vítejte na stránkách dobrovolného spolku

Vítejte na stránkách, které si kladou za cíl oprášit historii Ferdinandova u Hejnic v libereckém kraji. Ukrývá se v kronikách psaných německy i česky, ve starých albech a pohlednicích, v drobných památkách, které jsou v krajině roztroušeny, aniž bychom znali autora a důvod jejich vzniku i ve vzpomínkách pamětníků. Turisté znají Ferdinandov jako nástupní místo do hor, ale my chceme čtenářům poskytnout celistvý pohled na vesničku pod horami: jak se žilo kdysi a jak žijeme dnes. V minulosti se na úbočích okolních hor těžily suroviny pro výrobu železa i dřevo pro raspenavský hamr, lidé žili v údolí v provizorních chýších a chodili do práce časně ráno pěšky v závějích sněhu hlubokými lesy, surovým krajem, ohrožováni divokou zvěří. První osadníci Ferdinandova pracovali v papírně u penzionu Ferda, která dostala č. 1 a byla postavena v roce 1783. Druhou budovou budoucí vesnice byla pila u horního mostu. V dobách svého rozkvětu měla vesnička tři továrny, deset vodních děl, několik obchodů, výrobnu lihovin, sedm hospod a školu. Dnes tu máme jediný obchod a za prací se jezdí auty daleko: do nejbližších měst, sousedních okresů i do Prahy.

logo

Místa o kterých píšeme

Místo Místo Budova Budova Pomníček Pomníček Cesta Cesta Vyhlídka Vyhlídka

Nejnovější články

Prohlášení

Duben 19, 2016

Vážení příznivci,
tyto stránky byly založeny k prezentaci a veřejnému vyzdvižení práce na drobných památkách spolku „Ferdinandov sobě“. Následně přistoupil do spolku třetí člen a všichni se na činnosti zmíněného zájmového sdružení podíleli podporou finanční, morální, včetně tvorby těchto stránek a získáváním kontaktů, informací a podkladů. Krátce po aktivaci již druhé podoby stránek (v září 2015), došlo k vážné rozepři, následnému rozmetání stávajících členů spolku a dvěma ze tří členů byl zamezen přístup k původní mailové adrese s kontakty a došlými materiály. Ve sporu se utvořily klasické dvě sekce: sekce A a sekce B. Činnost na těchto webových stránkách byla z výše uvedených důvodů pozastavena. Stránky jsou však placené a vytvořené na míru programátorem i grafikem a protože pan A se během zimy nevyjádřil, jestli je bude provozovat sám a vyrovná náklady na jejich pořízení nebo si založí jiné, zůstaly v nezměněné podobě aktivní. Nyní, v dubnu 2016, padlo definitivní rozhodnutí, že pan A o provoz stránek nemá zájem. Název spolku, který nyní vede pan A s novými členy či sám, dnes z hlavičky stránek zmizí. Tyto stránky budou však i nadále ve změněné koncepci sloužit Ferdinandovu, vísce pod horami, kterou všichni tolik milujeme.
Články, které vznikly k prezentaci spolkové aktivity budou přesunuty do záložky Archiv, aby zůstaly k nahlédnutí, nejsou však již aktualizovány. Většinu v nich použitých současných fotografií vytvořil pan A, kromě fotografií s vodotiskem R. J. (ty pocházejí z archivu sběratele pohlednic pana Jelínka). Pan A byl velmi podnětným aktivistou v získávání podkladů pro vzniklé texty a za jeho činnost v tomo směru mu patří srdečné poděkování.
Prohlašuji tímto, že stránky, které nyní prohlížíte, neslouží spolku „Ferdinandov sobě“ a jsou provozovány soukromou osobou.

Dne 19.4. 2016

číst více...

Nejčtenější články